Sportslig utvalg 2017-2018

Håvard Rokke (leder)
95992786itsjef@online.no
Ingrid Myhre
95970289ingridmyhre67@gmail.com
Steinar Einvik
95899411steinar.einvik@stolav.no
Håvard Dahlen
95253270haavard@dgm.no

Sportslig utvalg sine oppgaver:

- Sørge for, i samarbeide med styret, at vi til enhver tid har nok trenere og bidra til at det er et godt samspill dem i mellom .

- Ta ansvaret for avvikling av klubbrenn og klubbmesterskap samt være aktive pådrivere for utstrakt samarbeid med andre lags trenere. Styret tar initiativ til og har ansvaret for avvikling av dalførerenn.

- Ta initiativ til og organisere fellesturer og samlinger. Økonomi må avklares med styret

Levert av IdrettenOnline