ÅRSMØTE - I.L. Stjørdals-Blink - Ski

Postet av Anders Meldal den 27. Jun 2021

INNKALLING TIL ÅRSMØTE
I.L Stjørdals-Blink Ski
TID OG STED: 
Mandag 28/6 -21 Klokken 2000 -2200
Klubbhuset ved M.U.S Stadion i Sandskogan
Saksliste: 
Sak 1: Åpning/konstituering
• navnefortegnelse over fremmøtte. 
• godkjenning av innkalling og dagsorden 
• valg av møteleder og sekretær for årsmøtet 
• valg av to protokollunderskrivere 
• valg av tellekorps 

Sak 2: Årsmelding for årsmøteperioden 
Sak 3: Revidert regnskap for forrige kalenderår
Sak 4: Godkjenning av vedtekter 
Sak 5: Saker meldt inn til årsmøtet
Sak 6: Budsjett for inneværende kalenderår
Sak 7: Valg av Styre og Sportslig utvalg 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være innsendt til styret senest 25.06.2021 klokken 15.00). Innmeldte saker må være behandlet av styret før årsmøtet.
Saker meldes inn på mail til Slettvoldbeathe@gmail.com
Det informeres om at det ikke har vært mulig å skaffe personell til valgkomite i år, slik at innstilling til nytt Styre og Sportslig utvalg vil bli presentert av sittende styre.
Møtelokalet vil bli organisert i henhold til gjeldende smittevernregler. Det vil ikke bli lagt opp til digitalt møte. 
Beathe Slettvold Tellefsen – Leder - Stjørdal 24.06.21

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.