Dekning av kostnader ved skirenn:

- For de som melder seg på kretsrenn direkte via MinIdrett, gjelder følgende:Alle betaler påmeldingen selv, og man tar vare på kvitteringene. På slutten av sesongen sendes disse samlet til Eirin Bøhn, og man vil få tilbakebetalt påmeldingsavgiften for de skirenn man har deltatt i. Husk å skrive på kontonummer.

- Frafall fra påmeldt renn som ikke skyldes sykdom: Utøver må selv dekke påmeldingsavgift.


- For dekning av andre kostnader må dette søkes om for hvert enkelt tilfelle. Den til enhver tid økonomiske situasjon bestemmer om evt hvor mye som kan dekkes. Dette gjelder f.eks. hovedlandsrenn og Midt Norsk mesterskap så lenge ikke man avklarer dekningsbeløp på forhånd med styret.