Sportslig utvalg 2019-2020

Rune Sævik
906 33 256
runesavik@gmail.com
Ingrid Myhre
959 70 289ingridmyhre67@gmail.com
Jørgen Slettvold Tellefsen477 97 172tellefsen7c1@gmail.com
Håvard Dahlen
952 53 270haavard@dgm.no

Sportslig utvalg sine oppgaver:

- Sørge for, i samarbeide med styret, at vi til enhver tid har nok trenere og bidra til at det er et godt samspill dem i mellom .

- Ta ansvaret for avvikling av klubbrenn og klubbmesterskap samt være aktive pådrivere for utstrakt samarbeid med andre lags trenere. Styret tar initiativ til og har ansvaret for avvikling av dalførerenn.

- Ta initiativ til og organisere fellesturer og samlinger. Økonomi må avklares med styret


Levert av IdrettenOnline