Saksliste Årsmøte 2024

Postet av I.L. Stjørdals-Blink - Ski den 28. Feb 2024

Til medlemmer i Stjørdals-Blink ski

 

Sakliste for Årsmøte i Stjørdals-Blink Ski 2024

 

Styret viser til innkalling til årsmøte av 29/1-2024

Årsmøtet avholdes den 28/2-2024 kl. 18.00 på MUS Stadion

 

Under følger saklisten for årsmøtet:

 • Sak 1:    Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene
 • Sak 2:    Velge dirigent
 • Sak 3:    Velge protokollfører
 • Sak 4:    Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
 • Sak 5:    Godkjenne innkallingen
 • Sak 6:    Godkjenne saklisten
 • Sak 7:    Behandle idrettslagets årsberetning
 • Sak 8:    Behandle idrettslagets regnskap
 • Sak 9:    Behandle forslag og saker
 • Sak 10: Vedta idrettslagets budsjett
 • Sak 11: Foreta valg

 

Ved spørsmål om årsmøtet kan Ida Steig kontaktes på telefon 95797166 eller e-post ida.steig@gmail.com

 

Med vennlig hilsen
Styret